Forårsturneringen 2023

7. rundes resultater:

Peter Loft – Lars Fast Hansen 0 – 1

Jonas Sørensen – Lars Rasmussen 0 – 1

Arne Just – Christian Munk 0 – 1

Orla Grane – Per Sømod 0 – 1

Sluttillingen efter 7. runde:

1. Lars Fast Hansen
2. Per Sømod
3. Lars Rasmussen5
4. Christian Munk4
5. Arne Just3
6. Jonas Sørensen
7. Orla Grane
8. Peter Loft1
Slutstilling